video_image

กลุ่มเกษตรกรกว่า 1,000 คนจากทั่วประเทศ ยืนยันจุดยืนที่จะขอให้รัฐบาลพิจารณาการยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิดใหม่ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต โดยให้เหตุผลว่าสารเคมีทางการเกษตรทั้งสามชนิดอย่างมีความจำเป็นสำหรับเกษตรกร เสนอให้แก้ไขให้เป็นการจำกัดการใช้ แทนการยกเลิกตามมติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้

 

ชี้มติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่จะยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตรสามชนิดถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 73 ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรกว่า 2ล้านครัวเรือนไม่สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้

 

นอกจากนั้นการมีคำสั่งยกเลิก 3 สารเคมี โดยที่ไม่มีมาตรการรองรับ ยังกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม ขาดซึ่งการรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านจึงเป็นข้อสรุปที่เกษตรกรมองว่า มติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายไม่ชอบด้วยกฎหมาย พร้อมทั้งการระบุการทำงานของรัฐมนตรีบางกระทรวงที่เป็นการชี้นำการทำงานของคณะกรรมการวัตถุตรายซึ่งส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกร

 

โดยบรรยากาศมีบางช่วงที่กลุ่มม็อบประกาศขับไล่ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ออกจากตำแหน่งด้วย

 

ด้าน น.ส.มนัญญา กล่าวว่า การที่ม็อบคัดค้านการแบนสารพิษมากดดัน ไม่มีผลต่อการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ทุกอย่างต้องดำเนินการไปตามกฎหมายและตามมติของคณะกรรมการก่อนหน้านี้ เรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องหลายฝ่าย เรายื่นสุดมือแล้ว ขอให้เป็นเรื่องของคณะกรรมการฯที่จะตัดสินว่าจะออกมาเป็นแบบไหน

 

ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ต้องรับฟังทุกฝ่ายและมาประเมินว่าควรจะทำอย่างไรให้เกิดความขัดแย้งน้อยที่สุด เรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องของการเมือง แต่เป็นเรื่องสุขภาพของประชาชน อย่าเอา การเมืองมาแลกกับชีวิตของประชาชนโหดร้ายเกินไป

ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/0ZsEk6r3EK0