video_image
ความคืบหน้า การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนางสาว ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ครอบครองที่ดิน กว่า 1,700 ไร่ ซึ่งสงสัยว่าอาจจะมีบางส่วนรุกล้ำเข้าไปในเขตป่าของรัฐ หลังจากกรมป่าไม้ ร่วมกับ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. ตั้งคณะทำงาน ล่าสุดวันนี้ ทั้ง 2 หน่วยงาน ลงพื้นที่เข้ารังวัดเเนวเขต บริเวณเขาสนฟาร์ม พื้นที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เบื้องต้น ตรวจพบการบุกรุกป่าสงวนเเห่งชาติ จำนวน 46 ไร่ 
 
 
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ในฐานะประธานคณะทำงานกรมป่าไม้ ตรวจสอบที่ดินเขาสนฟาร์ม อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ของ นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ โดยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าเเละควบคุมไฟป่า นำหมายค้น ศาลจังหวัดราชบุรี ความอาญา ที่ 122/2562 เข้ารังวัดเเนวเขตด้วยระบบดาวเทียม ในเเปลงที่ดินของ น.ส.ปารีณา ที่เคยเเจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.ไว้ด้วย 
 
 
ผลตรวจสอบพบว่าในพื้นที่เขาสนฟาร์ม 2 บริเวณโรงเรือนเลี้ยงไก่ มีบางส่วนก่อสร้างเเละทำประโยชน์ รุกล้ำเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จำนวน 30 ไร่ นอกจากนี้ ยังพบการบุกรุกแนวเขตป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 อีก 16 ไร่ รวมพื้นที่บุกรุก เฉพาะในความรับผิดชอบของของกรมป่าไม้ จำนวน 46 ไร่ ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 ซึ่งมีทั้งโทษปรับเเละจำคุก ตอนนี้ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ ได้ทำบันทึกตรวจสอบ และแจ้งความดำเนินคดี ไว้ที่ตำรวจภูธรรางบัว อำเภอจอมบึง ไว้แล้ว
 
 
ขณะที่นายชีวะภาพ ระบุว่า พื้นที่บุกรุก มีรั้วรอบขอบชิด มีระบบน้ำและไฟฟ้าพร้อมใช้งาน เมื่ออ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ จากพิกัดดาวเทียม พบว่าโรงเรือน เลี้ยงไก่ 5 หลัง อยู่ในแนวเขตกรมป่าไม้ทั้งหมด และไม่เคยพบข้อมูลการขอออกเอกสารสิทธิ จึงมีความผิดตามกฎหมายฐานบุกรุก
 
 
ส่วนพื้นที่ฟาร์มไก่ บริเวณเขาสนฟาร์ม 1 ซึ่งอยู่ในเขตปฎิรูปที่ดิน หรือ ส.ป.ก.นั้น จากการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ และการนำชี้ของผู้นำชุมชนพบว่า พื้นที่ฟาร์มไก่ ประมาณ 691 ไร่ เป็นอำนาจการตรวจสอบของ สำนัก ส.ป.ก. ตอนนี้ได้สำนักงาน ส.ป.ก. ทำหนังสือแจ้งให้ผู้ครอบครอง ชี้แจงภายใน 15 วัน หรือภายในวันที่ 4 ธันวาคมนี้ หากไม่ชี้แจง จะดำเนินการตามขั้นตอน ส.ป.ก. อีกครั้ง เพราะพื้นที่ดักล่าว ยังไมได้จัดสรร หรือแบ่งให้ราษฎรทำกิน จึงต้องตรวจสอบที่มาทั้งหมดว่าเข้าข่ายความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
 
ส่วนที่ดินอีกราว 1,000 ไร่ จากทั้งหมดที่เเจ้งต่อ ป.ป.ช.จำนวน 1,706 ไร่ ยังไม่ชัดเจนว่าอยู่ตรงจุดไหนบ้าง เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่าง จะขยายผลเข้า ตรวจสอบอย่างละเอียดให้ครบทุกแปลง