video_image

ประจวบคีรีขันธ์-นักศึกษาระดับ ปวส.แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน อ.บางสะพาน ประสบความสำเร็จในการผลิตปากกาวัดความสุกของทุเรียนอย่างง่ายที่มีความถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ ที่ผ่านมางานดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศระดับด้านนวัตกรรมโดดเด่นระดับชาติ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ตั้งแต่ปี 2561 จากนั้นได้นำไปจดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

ล่าสุดนักศึกษาได้ร่วมกันผลิตผลงานแฮนด์เมดเพื่อส่งมอบชิ้นงานให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ส.อศ.) ภายหลังแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการให้กับผู้สนใจทั่วประเทศล็อตแรกจำนวน 60 อัน ตั้งราคาหน่ายอันละ 3,900 บาท มูลค่ารวม 234,000 บาท ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก และขายหมดแล้ว ไม่พอต่อความต้องการ

 

โดยอุปกรณ์จะกำหนดสเกลของเนื้อทุเรียนไว้ 3 ระดับ สีแดงหมายถึงทุเรียนดิบ สีเหลืองหมายถึงทุเรียนห่าม และสีเขียวหมายถึงทุเรียนสุก พร้อมกันนี้นักศึกษามีความตั้งใจยกระดับผลงานในเวอร์ชั่นที่ 2 ด้วยการผลิตปากกาวัดความสุกทุเรียน เพื่อให้แสดงผลเป็นตัวเลขในระบบดิจิตอล

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Mn5i5K9tivI