video_image

ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย แถลง ฉบับที่ 1 จี้ ศาลรธน.-ป.ป.ช.อย่าทำคดีนายกฯ เกินขอบเขต ร้องทุกฝ่ายต่างแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย ห่วง 2 ฝ่ายปะทะหลัง ศาลรธน.-ป.ป.ช. ตัดสิน