video_image

พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วย ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ รวบรวมรายชื่อเสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.รับราชการทหาร เพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทหารที่ทำมากกว่า 100 ปี ตามแนวทางการปฏิรูปกองทัพของพรรคอนาคตใหม่

 

โดยให้มีการเกณฑ์ทหารเฉพาะช่วงเวลาเกิดสงครามเท่านั้นและสามารถเกณฑ์ได้เพียง 1 ปี โดยฝึกขั้นต้น 3 เดือน ฝึกขั้นสูง 3 เดือน และรอดูสถานการณ์อีก 6 เดือน ลดอายุทหารจาก 21 ปี เป็น 18 ปี

 

แต่ถ้าเป็นสภาวะปกติโดยไม่มีสงครามให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เปิดรับสมัครเฉพาะสมัครใจเท่านั้น กำหนดช่วงอายุระหว่าง 18 ถึง 40 ปี ใช้เวลาฝึกจาก 2 ปีเป็น 5 ปี จำกัดจำนวนทหารให้น้อยลง เพื่อเน้นการฝึกฝนและความชำนาญให้มากขึ้น เพื่อนำงบประมาณที่เหลือมาเพิ่มเงินเดือน สวัสดิการ กองทุนการศึกษา

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/ChxuylyrZlI
 

พล.ท.พงศกรกล่าวว่า กองทัพไทยควรเน้นที่ความสามารถ มีความรู้สูง เพื่อป้องกันประเทศชาติ โดยจะมีการวางระบบให้สอบเลื่อนขั้นทุก 5 ปี โดยให้เกษียณอายุ 46 ปีบริบูรณ์ สิ้นสุดที่ยศพันโท (พ.ท.) เพราะนายทหารที่อายุมากกว่า 50 ขึ้นไป จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ลำบาก

 

และมีหลักการป้องกันการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ให้ปฏิบัติงานนอกภารกิจทางการทหาร มีการตรวจการฝึกทุกที่ เพื่อให้มั่นใจว่าทหารจะมีความปลอดภัย ให้การฝึกที่มีประสิทธิภาพ ดูแลด้านสมรรถภาพด้านความปลอดภัย และมีกติกาสากลเหมือนทหารต่างประเทศ