video_image

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยหลังมีข่าวโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งปิดกิจการว่า เศรษฐกิจโลกชะลอตัวส่งผลกระทบมาเป็นลูกโซ่ต่อเศรษฐกิจไทย ที่ได้รับผลกระทบต่อภาคการส่งออก เมื่อส่งออกได้รับผลกระทบทำให้ซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้อง และผู้ผลิตรายเล็กได้รับผลกระทบ จึงยิ่งจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาดูแลเพื่อให้ลดกระทบต่อเศรษฐกิจน้อยที่สุด โดยกระทรวงการคลังมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยก็ใช้นโยบายดอกเบี้ยมาดูแลอย่างใกล้ชิด

 

ซึ่งหากไม่ทำอะไรเลยเศรษฐกิจก็จะแย่ลงกว่านี้เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องมีการอออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอออกมา เมื่อออกมาตรการมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าหยุดแค่นั้นยังต้องมีมาตรการออกมาต่อเนื่องรองรับภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งต้องมีการใช้มาตรการหลายๆ อย่างประกอบกัน โดยกระทรวงการคลังมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยมีการดูแลอย่างใกล้ชิด เป้าหมายเพื่อให้ลดกระทบกับเศรษฐกิจน้อยที่สุด แต่จะให้ผลกระทบหมดไปคงไม่ได้

 

ขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจปีหน้าอาจจะยังชะลอตัวอยู่จะมีมาตรการดูแลออกมาเพิ่มเติมหรือไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าสถานการณ์ข้างหน้าเป็นอย่างไร อาจจะดีขึ้นก็ได้ แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร กระทรวงการคลังจะเตรียมแผนรับมือและเตรียมมาตรการรองรับ โดยมาตรการที่จะออกมากำลังพิจารณาอยู่หลายเรื่องแต่จะเน้นที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจไทย สอดคล้องกับสถานการณ์และมีการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดเพื่อให้เกิดผลจริง

 

 

 
 
ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/2NaXr8-lSsE