กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม ร่วมลงพื้นที่บูรณาการจัดระเบียบผู้ทำการขอทานย่านอโศก สุขุมวิท ในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทีมงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและควบคุมการขอทานกรุงเทพ (บ้านมิตรไมตรี กรุงเทพฯ) บ้านมิตรไมตรีห้วยขวาง ธนบุรี สน.ลุมพินี ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ทำการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายและบันทึกการจับกุมและเปรียบเทียบปรับที่ สน.ลุมพินี

 

ทั้งนี้ พบผู้ทำการขอทาน 12 คน เป็นชายไทย 1 คน หญิงไทย 1 คน หญิงไทยและลูก รวม 2 คน หญิงต่างด้าว 3 คนและลูก 5 คน รวม 8 คน โดยคู่แม่ลูก จำนวน 4 คู่ แบ่งเป็น คู่เเม่ลูกไทย จำนวน 1 คู่ รวม 2 คน และคู่เเม่ลูกกัมพูชา จำนวน 3 คู่ รวม 8 คน

 

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน นำเข้าสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี 1 ราย สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 1 ราย ญาติรับตัวกลับเคสแม่ลูก 2 ราย ต่างด้าว 8 ราย ส่งต่อสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี เพื่อดำเนินการตรวจหาดีเอ็นเอต่อไป