หลายพื้นที่ในจังหวัดมหาสารคามเริ่มมีอากาศเย็น โดยเฉพาะในเขตชนบท ซึ่งจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้มีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มสูงขึ้น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเตือนประชาชนให้ดูแลรักษาร่างกายให้อบอุ่น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ป้องกันโรคที่มากับฤดูหนาว
 
หลายพื้นที่ในจังหวัดมหาสารคามเริ่มมีอากาศเย็น โดยเฉพาะในเขตชนบท ซึ่งจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้มีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มสูงขึ้น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเตือนประชาชนให้ดูแลรักษาร่างกายให้อบอุ่น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ป้องกันโรคที่มากับฤดูหนาว
 
นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ปัจจุบันหลายพื้นที่เริ่มมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า และมีอากาศร้อนในช่วงกลางวัน ทำให้ผู้มีที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ไม่สามารถปรับตัวได้ทันส่งผลให้เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 มีรายงานพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 2,220 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 230.45 ต่อประชากรแสนคน โดยพบผู้ป่วยมากที่สุดในเดือนตุลาคมมากถึง 450 คน แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุผู้ป่วยอยู่ที่ 5-9 ปี 0-4 ปี และ 10-14 ปีตามลำดับ
 
ทั้งนี้เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ จะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย ติดต่อผ่านทางไอจาม จะมีอาการไข้สูง ตัวร้อน หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศรีษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คัดจมูก เป็นต้น หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วันให้รีบพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาโรคที่ถูกต้องและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้