video_image
บริษัทปรารา นูซันทาร่า ผุดไอเดียผลิตนาฬิกาข้อมือที่มีสายนาฬิกาแบบรักษ์โลกโดยเลือกใช้เห็ดแทนหนังสัตว์จริง หรือพลาสติก ซึ่งช่วยลดการคุกคามธรรมชาติ
 
 
เทคโนโลยีหนังเทียมไมซีเรียมหรือ เส้นใยธรรมชาติจากการเพาะเนื้อเยื่อของเห็ด อาจไม่ใช่เรื่องใหม่ และมีการใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมกระเป๋ารองเท้า 
 
ล่าสุดทางบริษัทปรารา นูซันทาร่า ในเมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ได้นำมาปรับใช้สร้างสรรค์สายนาฬิกาที่มีแนวคิดช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เริ่มตั้งแต่ปี 2016 โดยทดลองใช้เห็ดหลากหลายชนิดในกระบวนการผลิต เพื่อค้นหาเห็ดสายพันธุ์ที่ดีที่สุด จนกระทั่งพบเห็ดชนิดหนึ่งที่มีเส้นใยสามารถยึดติดกันแล้วก็นำไปประกอบกับวัสดุอื่นๆ ในการทำให้มีประสิทธิภาพ แข็งแรง คงทนมากที่สุดจากตัวเลือกที่มีทั้งหมด เพื่อผลิตสายนาฬิกาที่ได้มาตรฐาน 
 
ขั้นตอนการผลิตนวัตกรรมนี้ยังปล่อยก๊าซคอร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าการผลิตจากหนังสัตว์ หรือพลาสติกได้อย่างดี เนื่องจากใช้การเผาไหม้ในการแปรรูปน้อยมาก หรือแทบจะไม่มี 
 
จากสถิตข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสายนาฬิกาจากเห็ดมีเพียงแค่ 0.7 กิโลกรัม เทียบกับการผลิตจากหนังสัตว์ที่มีารปล่อยก๊าซถึง 300,000 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังถูกตกแต่งจากสีของดอกไม้ หรือเปลือกไม้ตามธรรมชาติ ซึ่งปลอดสารเคมี พร้อมทั้งลดต้นทุนการผลิตได้อย่างดี