video_image
คณะรัฐมนตรีประกาศเพิ่มวันหยุดช่วงปีใหม่อีก 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 ทำให้ปีใหม่นี้จะมีวันหยุดติดต่อกัน 5 วัน คือตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันพุธที่ 1 มกราคม 2563   
 
ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดมีภารกิจที่จะต้องให้บริการกับประชาชน มีความจำเป็น หรือราชการสำคัญ ขอให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงการให้บริการประชาชนเป็นหลัก ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงแรงงาน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมตามกฎหมาย 
 
ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/M4zEFQBL4Z0