video_image

มีเรื่องฮาจากสหรัฐอเมริกา เมื่อคุณแม่ตกใจสุดขีด เจอผีเด็กทารกในเปลลูก หันมายิ้มแสยะให้กล้องวงจรปิด ทำให้แม่เตรียมวิ่งที่ห้องลูก แต่ก็เกิดความกลัวผีสุดๆ จึงรอจนเช้า สุดท้ายถึงมารู้ว่าผีเด็กที่เห็นเป็นสติกเกอร์หน้าเด็กที่ติดอยู่ในฟูก ทำเอาคุณแม่อยากจะตีคุณพ่อ เพราะปูผ้าปูที่นอนไม่ดี ทำเอาตกอกตกใจกันไปหมด