video_image
การประชุมสภาฯ พิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 วันนี้(19 ต.ค.) เป็นวันสุดท้ายแล้ว นอกจากงบกระทรวงกลาโหมที่เพิ่มขึ้น ยังมีประเด็นเรื่องการลดงบกระทรวงศึกษาธิการ ที่ฝ่ายค้านอภิปรายไม่เห็นด้วย 
 
โดยทางฝ่ายค้านบอกว่าแม้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ จะผ่านไปได้ แต่หลังจากนี้จะเดินหน้าเพื่อจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอย่างแน่นอน ขณะที่นายกฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา บอกว่าพอใจในภาพรวมการอภิปราย และมีการชี้แจงเรื่องของการใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/Z8zZ70e0WbY