video_image

บรรยากาศการเจรจาระหว่าง 2 ยักษ์ใหญ่ จีนและสหรัฐฯรอบใหม่ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี เริ่มต้นอย่างย่ำแย่ ล่าสุดสหรัฐฯสั่งแบน 28 องค์กรรัฐและเอกชนของจีน ตอบโต้ที่จีนละเมิดสิทธิชาวมุสลิมอุยกูร์และชนกลุ่มน้อยอื่นๆ โดยบริษัทที่ถูกแบนส่วนใหญ่เป็นองค์กรด้านเทคโนโลยี และอาจจะมีการแบนเจ้าหน้าที่จีนเพิ่มขึ้นในอนาคต

 

 

ซึ่งจากการประกาศดังกล่าว ทำให้ดัชนี้ดาวน์โจนส์ร่วงลงกว่า 313.98 จุด หรือมากถึง 1.2% รวถึงดัชนีอื่นๆด้วยเช่นกัน