video_image

ที่มณฑลกวางซี ประเทศจีน เกิดภาวะเนื้อหมูขาดแคลนและราคาพุ่งสูงเกือบเท่าตัว เลยเกิดเหตุการณ์อาม่าจีน 3 คนแย่งเนื้อหมูที่ขายลดราคาชิ้นสุดท้าย ไม่มีใครยอมแกะมือ ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วใครได้เนื้อหมูชิ้นนี้ไป