video_image

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคใต้ตอนบน ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่

 

ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ส่วนภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝนลดลงในระยะนี้

 

สำหรับทะเลอันดามันตอนบน และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือ

 

ด้วยความระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบน และอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 17 ก.ย. 62

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/8PomBjwxT7Y