video_image

กรมชลประทานแจ้งเตือนจังหวัด 7 จังหวัดแนวสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รับมือการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และ ลพบุรี  

 

จึงแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อยด้านท้ายประตูระบายน้ำผักไห่ ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/GvODYjPARDY