(24 ส.ค. 62) นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวการยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ยืนยันว่า ทุกคนทุกตำแหน่ง จะถูก ป.ป.ช. ตรวจสอบทรัพย์สินที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. ทั้งหมดว่า เป็นทรัพย์สินที่มีอยู่จริงหรือ มีการปกปิด แจ้งทรัพย์สินที่เป็นเท็จต่อ ป.ป.ช. หรือไม่ เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งในส่วนของ ส.ส. ที่ยื่นแล้ว 414 คน นั้น ยังมีส่วนที่เหลือที่ ขอขยายระยะเวลา คาดว่าจะสามารถเปิดเผยได้ในเดือน กันยายน 
 
ส่วน รายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของนายกรัฐมนตรีและขณะรัฐมนตรีนั้น ขณะนี้ยังมีเวลา ยื่นต่อ ป.ป.ช. ถึงวันที่ 16 กันยายน จากนั้น ป.ป.ช. จะใช้เวลา 30 วันในการเปิดเผยแสดงให้ประชาชนทราบคาดว่า จะสามรถเปิดเผยได้ ในเดือน ตุลาคมนี้