(25 ก.ค.62) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม โดยพล.อ.ประยุทธ์ แถลงถึงนโยบายหลัก ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง 4 ปีข้างหน้า ที่มุ่งเน้นในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ
 
 โดยรัฐบาลมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง อีกทั้งสังคมไทยต้องเดินหน้า คนไทยต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมรับกับศตวรรษที่ 21 มีใคร ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้บ้าง หลายคนก็ยังไม่เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
 
วันนี้เราต้องยอมรับว่า อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่าน เราต้องสู้กับความยากจน ภัยคุกคามที่ไม่มีแบบแผน ความเหลื่อมล้ำ โดยต้องสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสได้อย่างเท่าเทียมกัน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ที่ต้องดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชนและระบบเศรษฐกิจ รวมถึงแการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ที่ต้องสนับสนุนให้มีการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นประชาชน โดยนายกรัฐมนตรีใช้เวลาอภิปราย 1.30 ชั่วโมง 
 
ทั้งนี้หลังนายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายเสร็จสิ้น นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้ลุกขึ้นทักท้วง ว่านายกรัฐมนตรี ไม่ได้อ่านประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี อาจสร้างความสับสนว่าเป็นการพูดในฐานะอะไร ซึ่งมองว่ามีความสำคัญ เพราะการอ่านในที่ประชุมจะถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
ขณะที่นายกรัฐมนตรี ได้ลุกขึ้น ยอมรับว่าไม่ได้อ่านจริง พร้อมขอให้เข้าใจว่าเป็นนายกรัฐมนตรีมือใหม่ เป็นรุ่นน้องทางการเมืองของหลายๆท่านในที่ประชุม ก่อนที่นายกรัฐมนตรี จะย้อนกลับไปอ่าน ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามข้อทักท้วง 
 
จากนั้นที่ประชุมรัฐสภา ได้เดินหน้าต่อไป โดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นคนแรกของฝ่ายค้านที่อภิปรายในภาพรวม
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง