video_image

กรมการค้าภายในเปิดตัวศูนย์กำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการเกี่ยวกับยารักษาโรค เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ ที่กระทรวงพาณิชย์ เพื่อตรวจสอบว่า โรงพยาบาลเอกชนได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดหรือไม่ หากพบว่าไม่ปฏิบัติตาม ก็สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 โดยจะมีโทษทั้งจำและปรับ

 

โดยศูนย์จะส่งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยเคลื่อนที่เร็วออกไปตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนว่าได้ปฏิบัติตามประกาศ กกร.ฉบับที่ 52 หรือไม่ เช่น การออกใบสั่งยา และใบแจ้งราคายาให้ผู้ป่วยทราบล่วงหน้า โดยใบสั่งยาต้องประกอบด้วยชื่อสามัญทางยา ชื่อทางการค้า รูปแบบยา ขนาดหรือปริมาณ จำนวน วิธีใช้ ระยะเวลาในการใช้

 

ส่วนใบแจ้งราคายาต้องประกอบด้วยชื่อยาตามใบสั่งยาและราคาต่อหน่วย หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษ รวมทั้งหากโรงพยาบาลเอกชนรายใดที่ไม่แจ้งราคาซื้อ ขาย มาให้กรม ภายในวันที่ 31 ก.ค.นี้ จะมีโทษเช่นกัน

 

นอกจากนี้กรมจะเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์บริเวณชั้น 3 ของกรมขึ้นมาอีกหนึ่งศูนย์ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนค่ารักษาพยาบาลเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลเอกชน สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรม โทร.1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/fG48aBO2zCc