video_image

นิวยอร์กของสหรัฐอเมริกา เผชิญกับภัยธรรมชาติรุนแรง ทั้งคลื่นความร้อนและพายุถล่ม โดยล่าสุดต้องประสบกับน้ำท่วมฉับพลัน ในย่านบรู๊กลิน, ไอส์แลนด์ และบางส่วนของรัฐนิว เจอร์ซี ระดับน้ำท่วมสูงถึงหัวเข่า บางจุดท่วมรถเกือบมิดคัน กระทบระบบขนส่งรถไฟใต้ดิน ผิวจราจรบนท้องถนน และเกิดไฟฟ้าดับหลายพื้นที่