video_image

คลิปการส่งอาหารสุดล้ำในประเทศจีน ส่งกล่องอาหารผ่านสไลเดอร์หมุนวนลงมาตามเสา สร้างความเพลินเพลินให้แก่ลูกค้าเป็นอย่างมาก เป็นการสร้างจุดขายดึงดูดลูกค้าให้กับทางร้าน