video_image

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จะเชิญโรงพยาบาลเอกชน 353 ราย มาชี้แจงทำความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติตามประกาศการแจ้งราคายา เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ รวมถึงบทลงโทษทั้งจำทั้งปรับ ในวันที่ 18 มิ.ย.นี้

 

นอกจากนี้ จะชี้แจงให้ทราบถึงแนวคิดการทำโรงพยาบาลธงฟ้า หรือโรงพยาบาลติดดาวด้วย ที่ขณะนี้กระแสสังคมให้การสนับสนุนมาก

 

แต่เบื้องต้นอาจไม่ใช้ชื่อโรงพยาบาลธงฟ้า เพราะบางโรงพยาบาลคิดว่าเป็นการลดเกรด แต่ทางกรมจะทำในลักษณะจัดลำดับโรงพยาบาลเอกชนตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น จัดอันดับค่ารักษา ค่าบริการที่เป็นธรรมกับประชาชน คือ อยู่ในราคาต่ำไปจนถึงอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย ฯลฯ แล้วจะมอบตราสัญลักษณ์ หรือติดดาวให้ ถ้าโรงพยาบาลใดเข้าตามเงื่อนไขทุกข้อจะได้ 5 ดาว ถ้าไม่ได้ทุกข้อจะได้ดาวลดหลั่นลงไป

 

ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้ถือเป็นอีกทางหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้โรงพยาบาลเอกชนแข่งขันกันให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมที่สุด ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้มีผู้เข้าไปรับการรักษามากขึ้น

 

ขณะเดียวกัน ประชาชนจะมีทางเลือกมากขึ้น รวมถึงลดความแออัดของคนป่วยให้กับโรงพยาบาลรัฐ เชื่อว่าโรงพยาบาลเอกชนที่คิดค่ายา และค่ารักษาพยาบาลในราคาต่ำไปจนถึงอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยน่าจะเห็นด้วยและให้ความร่วมมือ

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/-RAf31xSE_E