video_image

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คสช.ที่ 2/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลสำรองสำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ส.ว. ทั้งสิ้น 50 รายชื่อ ดังนี้

 

1.นายดอน ปรมัตถ์วินัย

2.นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์

3.นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์

4.นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร

5.นายวิชัย ทิตตภักดี

6.นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์

7.พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล

8.พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา

9.นายลือชา การณ์เมือง

10.นายอนุสิษฐ คุณากร

11.พล.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล

12.นายประพันธุ์ คูณมี

13.พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน

14.นายอนุพร อรุณรัตน์

15.พล.อ.พหล สง่าเนตร

16.พล.ร.อ.ประสาน สุขเกษตร

17.พล.อ.สุนทร ขำคมกุล

18.นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต

19.นายโสภณ เมฆธน

20. พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์

21.นายสมชาย มีเสน

22.นางถวิลวดี บุรีกุล

23.นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ

24.นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์

25.นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์

26.พล.อ.ภาณุวัชร นาควงษม์

27.นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ

28.พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ

29.พล.อ.เอกชัย จันทร์ศรี

30.นายนพปฎล สุนทรนนท์

31.นายภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล

32.พล.ต.ต.พิสิษฐ์ เปาอินทร์

33.นายวันชัย ศารทูลทัต

34.นางเสาวณี สุวรรณชีพ

35.พล.ต.อนุศิษฐ์ ศุภธนิต

36.นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน

37. พล.ร.อ.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ

38.นายสัญชัย จงวิศาล

39.พล.ร.อ.จักรชัย ภู่เจริญยศ

40.นายนำชัย พรหมมีชัย

41.พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์

42.พล.อ.อ.ชนะ อยู่สถาพร

43.พล.อ.องอาจ พงษ์ศักดิ์

44.นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์

45. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช

46.นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ

47.นายไชยา ยิ้มวิไล

48.นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ

49.นายธวัชชัย ฟักอังกูร

50.นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์

 

ด้านนางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จากกรณีเกิดเรื่องผิดปกติที่ในราชกิจจานุเบกษาไม่ลงคำสั่ง คสช.ที่ 1/2562 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการสรรหา ส.ว. นอกจากนี้ คำสั่ง คสช.ที่ 2/2562 ล่องหนหายไปจากราชกิจจาฯ นั้นอาจทำให้การโหวตนายกฯ เป็นโมฆะ เห็นว่าปัญหานี้ควรนำไปพิจารณาในที่ประชุมสภาฯ อย่างเร่งด่วน เพราะเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง

 

ประธานสภาฯ ควรยกเลิกคำสั่งงดประชุมแล้วเรียกประชุมด่วนในวันที่ 12-13 มิ.ย.นี้ เพื่อหาทางออกของประเทศร่วมกันทุกพรรค และการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลควรหยุดไว้ก่อน เพื่อรอผลการพิจารณาจากที่ประชุมสภาฯ น่าสงสัยว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือใคร ที่ทำไปเพราะไม่ต้องการให้มี ครม.ใช่หรือไม่ อาจเป็นเกมถ่วงเพื่อให้ คสช.อยู่ต่อ เพราะเมื่อ ครม.ใหม่เข้ารับหน้าที่แล้ว คสช.จะหมดอำนาจทันที

 

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ที่ไม่ปรากฏคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสรรหา ส.ว.ในราชกิจจานุเบกษา สันนิษฐานได้ 2 ทาง คือ คสช.ไม่เคยแต่งตั้งกรรมการชุดนี้ หรือมีการแต่งตั้งแล้วแต่เมื่อมีคนทักท้วงจึงไปลบออก หากเป็นเช่นนั้นเท่ากับ คสช.ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ทำให้ ส.ว. 250 คน เป็น ส.ว.เถื่อน ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญการปฏิบัติหน้าที่ใดๆถือว่าไม่ชอบโดยการโหวตเลือกนายกฯที่ผ่านมา หรือเท่ากับว่าเป็นนายกฯ เถื่อนด้วย

 

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการตั้งข้อสังเกตกรณี คสช.ยังไม่เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหา ส.ว. อาจส่งผลให้การแต่งตั้ง ส.ว.เป็นโมฆะว่า รายชื่อกรรมการสรรหา ส.ว.ไม่จำเป็นต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติไว้ มาตรา 269 เขียนไว้เพียงให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเท่านั้น ที่ คสช.ยังไม่เปิดเผยเพราะเกรงว่าจะเกิดการวิ่งเต้น

 

เนื่องจากไม่ได้ใช้ระบบสมัคร แต่ คสช.จะเปิดเผยรายชื่อหลังจากนี้ ไม่ได้มีอะไรปกปิด หาก คสช.ไม่เปิดเผย ตนจะขอเปิดเองก็ได้ ไม่ใช่เรื่องลำบาก ไม่เป็นปัญหาและไม่ทำให้การแต่งตั้ง ส.ว.และการโหวตนายกฯเป็นโมฆะ

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/jzBaW1gq-S4