video_image

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ระบุ กรมสรรพากรอยู่ในระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายภาษีของรัฐบาลชุดใหม่ว่ามีข้อดีและข้อเสีย เพราะแม้ว่าหลายมาตรการจะส่งผลดีต่อประชาชน แต่ถ้าการจัดเก็บรายได้แผ่นดินลดลง ก็จะกระทบกับเศรษฐกิจในประเทศ มีผลต่อเสถียรภาพการคลัง

 

สำหรับกรณีมีการเสนอให้ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 10% และเว้นภาษีสินค้าออนไลน์ 2 ปี จะกระทบกับการจัดเก็บหรือไม่นั้น ขณะนี้ ทีมงานกรมสรรพากรกำลังดูว่ามีนโยบายช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้าง การลดภาษีจะกระทบกับเสถียรภาพการคลังหรือไม่ จำเป็นต้องมีการหารายได้อื่นมาชดเชย

 

ซึ่งขณะนี้พิจารณาไว้หลายแนวทาง เช่น เสนอแนวทางลดหรือเลิกรายการลดหย่อนภาษีบางรายการลง จากปัจจุบันกรมสรรพากรให้สามารถนำรายจ่ายบางประเภทมาหักลดหย่อนภาษีได้ อาทิ ค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ค่าเลี้ยงดูบุตร ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ และค่าลดหย่อนเฉพาะกิจ เช่น โครงการช็อปช่วยชาติ ที่ให้สามารถนำรายจ่ายจากการซื้อสินค้ามาลดหย่อนภาษีได้ เป็นต้น

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/fZo2DFuInho