video_image

นิด้าโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่องการเป็นนายกรัฐมนตรี สมัยที่ 2 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากการสำรวจเมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชน เมื่อสมาชิกรัฐสภาลงมติ 500 เสียง เลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า

 

ร้อยละ 26.77 ระบุว่า ดีใจ เดินหน้าประเทศไทยต่อไปได้

ร้อยละ 25.50 ระบุว่า เฉยๆ ใครเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้

ร้อยละ 24.78 ระบุว่า ผิดหวัง ที่เศรษฐกิจของประเทศอาจต้องหยุดอยู่กับที่ไปอีกระยะหนึ่ง

ร้อยละ 15.06 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เหมาะสม ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในสถานการณ์ปัจจุบัน

ร้อยละ 11.71 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เหมาะสม ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในสถานการณ์ปัจจุบัน

ร้อยละ 10.52 ระบุว่า พอใจที่ประเทศชาติจะเกิดความสงบ

ร้อยละ 7.09 ระบุว่า ดูเหมือนว่ารัฐธรรมนูญกำหนดผลไว้ล่วงหน้าแล้วว่าใครจะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี

ร้อยละ 6.29 ระบุว่า กังวลว่าประเทศจะเกิดความขัดแย้งมากขึ้น

ร้อยละ 2.63 ระบุว่า เป็นพิธีกรรมทางการเมืองเพื่อให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัย

ร้อยละ 2.07 ระบุว่า เป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีตามระบอบประชาธิปไตย

ร้อยละ 1.04 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ 
 

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่ออายุรัฐบาลใหม่

ร้อยละ 44.11 ระบุว่า รัฐบาลจะอยู่ได้ครบ 4 ปี

ร้อยละ 18.47 ระบุว่า อยู่ได้ไม่เกิน 2 ปี

ร้อยละ 16.56 ระบุว่า อยู่ได้ไม่เกิน 1 ปี

ร้อยละ 10.11 ระบุว่า อยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือน

ร้อยละ 5.50 ระบุว่า อยู่ได้ไม่เกิน 3 ปี

ร้อยละ 5.25 ระบุว่า ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ

 

ขณะที่สวนดุสิตโพล สำรวจความเห็น กรณี ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การอภิปรายเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรี

 

เมื่อถามว่าประชาชนคิดอย่างไร? กรณีพรรคประชาธิปัตย์ เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ

 

อันดับ 1 รู้สึกผิดหวัง ไม่เป็นไปตามอุดมการณ์ของพรรค 63.32%

อันดับ 2 อยากเป็นฝ่ายรัฐบาล ต้องการตำแหน่งรัฐมนตรี 24.24%

อันดับ 3 เป็นการปฏิบัติตามมติของพรรค ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ 21.29%

 

ประชาชนเห็นด้วยกับเงื่อนไข 3 ข้อที่พรรคประชาธิปัตย์ยื่นต่อพรรคพลังประชารัฐหรือไม่?

 

อันดับ 1 เห็นด้วย 61.79% เพราะ จะได้ดำเนินการตามนโยบายที่หาเสียงไว้ เป็นข้อเสนอที่ทำเพื่อประชาชนและส่วนรวม สอดคล้องกับแนวทางการทำงานของพรรค ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่เห็นด้วย 38.21% เพราะ เป็นเพียงการหาเหตุผลและข้ออ้างในการเข้าร่วมรัฐบาล อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ไม่ปฏิบัติตามที่เสนอไว้ได้ ไม่น่าเกิดขึ้นได้จริง ฯลฯ

 

ประชาชนคิดอย่างไร? กรณีพรรคภูมิใจไทย เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ

อันดับ 1 เป็นการตัดสินใจที่ไม่เคารพเสียงประชาชน ไม่เป็นไปตามที่หาเสียงไว้ 58.20%

อันดับ 2 เลือกฝ่ายที่ได้เปรียบเพื่อผลประโยชน์ของพรรค 26.32%

อันดับ 3 ขอให้ทำตามนโยบายของพรรค ทำงานเพื่อบ้านเมือง 19.84%

 

ประชาชนคิดอย่างไร? กรณีพรรคการเมืองแย่งกันเข้ามาบริหารกระทรวงหลัก

อันดับ 1 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เป็นกระทรวงที่มีงบประมาณมาก 72.27%

อันดับ 2 ควรคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เลือกให้ถูกคนถูกงาน 18.87%

อันดับ 3 ควรรีบจัดสรรและจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุด 16.91%

 

ประชาชนคิดว่ารัฐบาลใหม่ จะอยู่ครบวาระหรือไม่?

อันดับ 1 อยู่ไม่ครบวาระ 73.65% โดยคาดว่าอยู่ไม่เกิน 1 ปี (แบ่งเป็นคาดว่าอยู่ไม่เกิน 6 เดือน 34.07%, คิดว่าไม่เกิน 2 ปี 20.02%, 12.95% ไม่เกิน 1 ปีครึ่ง, 6.61% เพราะ เป็นรัฐบาลปริ่มน้ำ มีเสียงไม่มากเพียงพอ เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ถูกคัดค้านต่อต้าน ทำงานรูปแบบเดิมๆ สถานการณ์บ้านเมือง ณ วันนี้ ไม่มีเสถียรภาพที่แน่นอน ฯลฯ)

 

อันดับที่ 2 คิดว่าอยู่ครบวาระ 4 ปี 26.35% เพราะรัฐธรรมนูญออกแบบมาเพื่อสานต่อการทำงานของ คสช. มี ส.ว. 250 เสียง มีการวางแผนเตรียมการไว้แล้ว ฯลฯ

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/BpYHc0Lx7Mo