video_image

อย.แจ้งว่าผู้มาลงทะเบียนแจ้งครอบครองกัญชา ร้อยละ 90 เป็นกลุ่มผู้ป่วยและจำเป็นต้องใช้กัญชารักษาโรค ส่วนร้อยละ 10 เป็นผู้ที่ไม่ควรจะมีกัญชาไว้ในครอบครอง โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยจำเป็น ซึ่งเป็นโรคที่มีข้อมูลชัดเจนว่ากัญชาได้ประโยชน์ ครอบคลุม 4 โรค ซึ่งมีผู้มาแจ้งเข้าข่ายโรคดังกล่าว 50-60 คน เช่น มะเร็งระยะสุดท้าย ลมชักในเด็กที่รักษาอาการในโรงพยาบาล

 

ส่วนกลุ่มอื่น เช่น พาร์กินสัน ร้อยละ 20 ส่วนร้อยละ 30 เป็นการแจ้งโรคอื่น เช่น โรคเครียด โรคนอนไม่หลับ โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งกลุ่มนี้สามารถรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันได้ บางครั้งไม่จำเป็นต้องใช้กัญชารักษา

 

นอกจากนี้ พบว่ายังมีการแจ้งอื่น เช่น ปวดศีรษะ ไมเกรน ซึ่งกลุ่มนี้ใช้แพทย์แผนปัจจุบันรักษาได้ โดยกลุ่มที่จำเป็นต้องใช้กัญชา

 

ทั้งนี้จะมีการจัดกลุ่มผู้ป่วยที่มีความจำเป็นและไม่สามารถรอได้ โดย อย.จะจัดส่งไปยังสถานพยาบาลเพื่อให้แพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วสั่งจ่ายยาให้ได้ยาในปริมาณที่เหมาะสม ส่วนอีกกลุ่มที่มีความจำเป็นและสามารถรอได้ เช่น ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน หากหยุดได้จะมีอาการตัวสั่น กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อย.จะต้องจ่ายยาให้อย่างต่อเนื่อง

 

ส่วนกลุ่มอาการอื่นจะอยู่ในกลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับยา เพราะหากนำไปใช้ในกลุ่มที่จำเป็นอาจทำให้ปริมาณยาไม่เพียงพอ สำหรับกลุ่มที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้กัญชา ปัจจุบันหน่วยงานหลายภาคส่วนมีความพยายามให้ข้อมูลต่อผู้ป่วย พร้อมให้คำแนะนำในการรักษา ซึ่งยืนยันว่าบางโรคใช้กัญชารักษาไม่ได้ผล โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง

 

ขณะเดียวกัน ทางตำรวจและปปส.ยังอยู่ระหว่างดำเนินการส่งกัญชาของกลางไปตรวจสอบและวิเคราะห์ว่ามีความบริสุทธิ์เพื่อนำมาสกัดใช้ทางการแพทย์ได้หรือไม่ หากอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมจะนำมามอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมาสกัดต่อไป

 

นอกจากนี้ อย.จะเร่งนำเข้ากัญชาให้ได้ภายใน 1-2 เดือนนี้ หรืออย่างเร็วที่สุดภายในปลายเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย และเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นได้รับยาอย่างต่อเนื่อง ส่วนปริมาณการนำเข้าจะพิจารณาจากฐานข้อมูลที่มีการยื่นแจ้งครอบครองกัญชา เบื้องต้นมีผู้ป่วย 2,000 ราย จำนวนนี้จะต้องไปวินิจฉัยโรคอีกครั้ง ซึ่งช่วงแรกอาจยอมรับว่าผลผลิตที่ได้ตามกฏหมายอาจไม่เพียงพอ

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/eK2F92Cw1xM