video_image

นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เห็นโฉมหน้า ส.ว. 250 คนแล้ว คนที่จะให้ฉายา ส.ว.ชุดนี้คือประชาชน อยากให้ช่วยกันตรวจสอบ อะไรที่เคยวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นมาเห็นได้จาก ส.ว.ชุดนี้ รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ต้องสะท้อนความหลากหลายอาชีพ แต่เห็นแล้วเป็นเครือข่ายรัฐบาล

 

คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก ส.ว.ไม่ชัดเจนว่าเป็นกลางหรือเป็นใคร หลายฝ่ายวิจารณ์ว่าคัดสรรตัวเองเป็น ส.ว. ถ้าไม่จริงขอให้แจกแจงรายชื่อออกมา จะขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นเรื่องกฎหมาย องค์กรที่มีอำนาจต้องตีความ ถ้าขัดต่อกฎหมายต้องรับผิดชอบตั้งแต่นายกฯ คนเลือกและคนเกี่ยวข้อง สังคมไทยเราไม่ยินยอมให้ใครใช้อำนาจตามอำเภอใจ ถ้าแค่นี้ไม่สามารถทำให้โปร่งใสได้จะไปแก้ปัญหาอะไรในวันข้างหน้า

 

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การแต่งตั้ง ส.ว.ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายแม่น้ำ 5 สายที่แต่งตั้งโดย คสช.เข้าทำนองตั้งเองกินเองชงเอง กระบวนการได้มาซึ่ง ส.ว.ส่อจะขัดรัฐธรรมนูญในเรื่องความไม่เป็นกลางทางการเมือง และการขัดกันแห่งผลประโยชน์ นี่คือกระบวนการสืบทอดอำนาจเป็นขั้นเป็นตอน หรือปฏิวัติเงียบ แต่เชื่อว่าประเทศยังมีทางออก ถ้าพรรคการเมืองฟังเสียงประชาชนและรักษาสัญญา แต่ถ้าพรรคใดไม่ฟังไม่รักษาสัญญา พรรคการเมืองนั้นต้องก้มหน้ามองดินอยู่ใต้อำนาจเผด็จการอย่างไร้เกียรติยศไร้ศักดิ์ศรี

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/NTXH4ov_Pkw