video_image

นายจอห์น โรเบิร์ต เจ้าของบริษัท  AO.com กิจการด้านสื่อออนไลน์ของอังกฤษ ซึ่งร่ำรวยหลังนำบริษัทเข้าตลาดหุ้น ประกาศว่า เขาจะมอบทรัพย์สินทั้งหมด 500 ล้านปอนด์ให้แก่การกุศล โดยจะไม่ให้เงินดังกล่าวแก่ลูก ๆ 5 คน