video_image

ในช่วงเช้าวันนี้ (19 เม.ย.) จะมีริ้วขบวนเชิญน้ำสรงพระมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศน์เทพวราราม ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ทาง บช.น. จึงได้แจ้งปิดการจราจร 16 เส้นทาง ตั้งแต่เวลา 06.00-11.00 น.

 

ถนนที่ปิดการจราจรจํานวน 16 เส้นทาง ได้แก่

1) ถนนบํารุงเมือง (แยกสะพานช้างโรงสี ถึง แยกสําราญราษฎร์)

2) ถนนตะนาว (จากแยกคอกวัว ถึง แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า)

3) ถนนเฟื่องนคร (จากแยกสี่กั๊กพระยาศรี ถึง แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า)

4) ถนนตีทอง (จากแยกเฉลิมกรุง ถึง แยกเสาชิงช้า)

5) ถนนอุณากรรณ (จากแยกอุณากรรณ ถึง แยกศิริพงษ์)

6) ถนนดินสอ (จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึง เสาชิงช้า)

7) ถนนราชดําเนินกลาง ฝั่งขาออก (จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึง แยกผ่านพิภพ)

8) ถนนราชดําเนินในตลอดสาย

9) ถนนราชินี (จากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกสะพานช้างโรงสี)

10) ถนนอัษฎางค์ (จากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกสะพานช้างโรงสี)

11) ถนนหน้าพระลาน ตลอดสาย

12) ถนนสนามไชย (แยกป้อมเผด็จ ถึง แยกวงเวียน รด.)

13) ถนนหับเผย

14) ถนนหลักเมือง

15) ถนนกัลยาณไมตรี

16) ซอยสราญรมย์

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/LSY0TKb7Nlw