วันที่ 31 มี.ค. 62 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ได้นำรถฉีดน้ำระยะไกล LUF 60 จำนวน 2 คัน ออกทำการออกพ่นละอองน้ำขึ้นบนท้องฟ้า ที่บริเวณพหลโยธิน หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และจุดสำคัญต่างๆ ที่มีประชาชนอยู่อย่างหนาแน่น ในช่วงเวลาเช้า กลางวัน และเย็น เพื่อเป็นการช่วยลดฝุ่นละอองในอากาศ หลังพบว่าหมอกควันที่ปกคลุมตัวเมืองเชียงรายโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองเชียงรายมีประมาณหนาทึบมากขึ้น 
 
ขณะที่ กรมควบคุมมลพิษ รายงานเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 31 มี.ค. 62  จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 334 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 374 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ
 
พื้นที่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 354 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
 
นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 395 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ