วันที่ 19 มี.ค. 62 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าร่วมพิธีฉลองการเสร็จสิ้นการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย /ตองยิน แห่งที่ 2 อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีนางออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าร่วมในพิธีฉลองการเสร็จสิ้นการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ด้วย 
 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะได้พบหารือกับนางออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา ถึงแนวทางแก้ปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.ร่วมกัน เพราะต่างได้รับผลกระทบหนัก ทั้ง 2 ประเทศ ขณะเดียวกัน จะตรวจติดตามการก่อสร้างอาคารด่าน Border Control Facilities (BCF) รวมถึง พบปะประชาชนที่มาร่วมพิธีฉลองด้วย ก่อนที่บ่ายนี้จะเดินทางกลับ มาประชุม ครม. ในเวลา 15.00 น ที่ทำเนียบรัฐบาล