video_image

หลังเกิดโศกนาฏกรรม เที่ยวบินอีที 302 ของ สายการบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์ ที่ประสบเหตุตกพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวม 157 ศพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา และเที่ยวบิน 601 ของ สายการบินไลอ้อนแอร์ ดิ่งตกทะเลชวา คร่าผู้โดยสารและลูกเรือรวม 189 ศพ เมื่อเดือน ต.ค.2561โดยทั้งสองเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับเครื่องบินโบอิ้ง 737 แม็กซ์ 8 เกิดขึ้นในช่วงขึ้นบิน และทั้งสองลำเกิดในองศาที่ใกล้เคียงกัน

 

แม้ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า เร็วไปที่จะตัดสินว่าเครื่องบินโบอิ้ง 737 แม็กซ์ 8 เป็นสาเหตุที่การตก แต่ก็ทำให้ล่าสุดสำนักการบินพลเรือนจีน ประกาศระงับใช้เครื่องบินรุ่นนี้ ซึ่งมีรายงานการใช้ในประเทศมากกว่า 90 ลำ เช่นเดียวกับอินโดนีเซีย มีคำสั่งตรวจสอบ เครื่องบินทุกลำที่มีอยู่ในประเทศ และระงับการบินทั้งหมด

 

ส่วนความเคลื่อนไหวของบริษัทโบอิ้ง ผู้ผลิตอากาศยานรายใหญ่ของสหรัฐฯ ล่าสุดเลื่อนเปิดตัวเครื่องบินรุ่นใหม่ 777 X เครื่องบินแบบ 2 เครื่องยนต์ ซึ่งระบุว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด และใหญ่สุด หลังจากมีกำหนดเปิดตัวในวันพรุ่งนี้ แต่ยังไม่มีรายงายยืนยันว่าจะเลื่อนไปเปิดตัวเมื่อใด แต่ยืนยันว่าจะเริ่มส่งมอบเครื่องบินในปีหน้า

 

ส่วนของไทย การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ระบุ ยังไม่มีความจำเป็นที่จะออกคำสั่งงดใช้เครื่องบินโบอิ้ง 737 แม็กซ์ ซึ่งปัจจุบันมีการใช้งานในฝูงบิน ของสายการบินไทยไลออนแอร์อยู่จำนวน 3 ลำ

 

เพราะว่าสายการบินไทยไลออนแอร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงคู่มือเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานเครื่องบินตามคำเตือนของสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา