video_image

เกิดเหตุรถยนต์กว่า 300 คัน ถูกไฟไหม้วอด กลางงานแสดงอากาศยาน แอโร อินเดีย โชว์ ที่จัดขึ้นที่เมืองเบงกาลูรู ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเผยสาเหตุไฟไหม้เผาวอดรถยนต์มาจากหญ้าแห้งเกิดไฟลุกไหม้ขึ้น และลมแรงกระพือให้ไฟลุกลามเผารถยนต์ดังกล่าว