video_image

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวถึงกำหนดการการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนี้

 

6 เม.ย. พิธีพลีกรรม ตักน้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

 

8 เม.ย. พิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอารามหลวงประจำจังหวัด

 

9 เม.ย. พิธีเวียนเทียนสมโภช น้ำอภิเษก ณ พระอารามหลวง ประจำจังหวัด

 

18 เม.ย. พิธีเสกน้ำอภิเษก ทำน้ำเทพมนต์ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

 

19 เม.ย. แห่เชิญน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศน์ฯ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 

22-23 เม.ย. พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 

2 พ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า และทรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 

3 พ.ค. พิธีเชิญพระสุพรรณบัฏ จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มายังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ และประกาศการบรมราชาภิเษก

 

4 พ.ค. ช่วงเช้า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

           ช่วงบ่าย การถวายพระพรชัยมงคล

           ช่วงเย็น พิธัประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก สักการะพระบรมอัฐิ

           ช่วงค่ำ พิธีเถลิงพระแท่นบรรจถรณ์ 

 

5 พ.ค. ช่วงเช้า พิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย

           ช่วงเย็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเลียบพระนคร 

 

6 พ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกให้ประชาชนและคณะทูตเข้าเฝ้า ซึ่งคณะกรรมการจัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

ทั้งนี้รัฐบาลมีมติให้วันที่ 6 พ.ค.62 เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยดี

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/b0XiRLTfeCU