video_image

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. โดยย้ำว่าการประกาศผลรับรองการเลือกตั้งควรอยู่ในกรอบ 60 วัน และควรใช้เวลาให้เต็มที่ ยอมรับว่ามีความกังวลกรณีที่รู้กรอบระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจนแล้ว แต่ยังปล่อยให้มีการทำงานเกินกรอบเวลาที่กำหนด

 
 
 ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/6XScT3_FrVM