video_image

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หลังนักวิชาการเสนอแนะ ว่าหากต้องการกำจัดฝุ่นละอองให้หมดไป จะต้องฉีดน้ำพร้อมกันทั่วกรุงเทพฯกว่า 30,000 จุด

 

โดยระบุว่า กองทัพก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืออยู่แล้ว และเชื่อว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองน่าจะลดลงตามลำดับ พร้อมย้ำว่า รัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ขณะนี้ ยังไม่ถึงขั้นจะต้องทำการปิดการเรียนการสอน เพราะสถานการณ์ยังดีและสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้

 

ซึ่งขณะนี้ แม้ยังคงมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆทั่วพื้นกรุงเทพฯ แต่ก็คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 ถึง 3 ปีนี้ สถานการณ์ฝุ่นละออง ก็คาดว่าน่าจะดีขึ้น ขณะนี้กองทัพ ก็ช่วยฉีดน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพประชาชน หลังจากนี้ จะมีการกวดขันกับผู้ใช้รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานนานแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้ปล่อยควันเสียเพิ่มมลพิษ ซึ่งขณะนี้ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยไปดำเนินการแก้ไขในเรื่องดังกล่าว

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/vce8zft5tZE