26 ธ.ค. 2561
16,534 ครั้ง

ครม.เห็นชอบร่างกม.คู่ชีวิต เตรียมส่งสนช.พิจารณา ให้ชายแต่งชาย-หญิงแต่งหญิงได้ชาติแรกในเอเชีย

ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตตามที่กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เสนอ ซึ่งมีเงื่อนไขของการจดทะเบียนคู่ชีวิตได้กำหนดไว้สำหรับบุคคลทั้งสองฝ่ายที่เป็นเพศเดียวกันสมรสกัน โดยไม่มีความสัมพันธ์เป็นญาติสืบสายโลหิตกัน สามารถจดทะเบียนคู่ชีวิตได้ที่สำนักทะเบียน ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ภายหลังจดทะเบียน คู่ชีวิตมีสิทธิและหน้าที่ในการช่วยเหลือ ดูแล และเลี้ยงดูกัน

 

รวมทั้งมีสิทธิในฐานะคู่ชีวิต เช่น สิทธิในการยินยอมรักษาพยาบาล,การจัดการศพ,การดำเนินคดีอาญาแทนคู่ชีวิต,การเรียกร้องสินไหมทดแทนจากการขาดการอุปการะ,การจัดการทรัพย์สิน,การรับมรดก แต่ไม่รวมถึงการรับบุตรบุญธรรม ,การเปลี่ยนคำนำหน้านาม,การเปลี่ยนชื่อสกุล รวมทั้งสวัสดิการของรัฐ

 

เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กับกฎหมายหลายฉบับ รวมถึงงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งต้องใช้เวลาในการเตรียมการตลอดจนปรับแก้กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นร่างพระราชบัญญัติ จึงไม่ได้รวมประเด็นดังกล่าวไว้ ส่วนการยุติความสัมพันธ์ในฐานะคู่ชีวิต สามารถสิ้นสุดลงได้ด้วยความตาย , การแต่งงานหรือจดทะเบียนคู่ชีวิตกับบุคคลอื่นและกระบวนการฟ้องร้องทางศาล

 

ทั้งนี้ที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้นำผลการเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกันมาพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับสมการปัจจุบันและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เป็นการดำเนินการลักษณะค่อยเป็นค่อยไป

 

โดยเริ่มต้นจากการรับรองสถานะและจดทะเบียนคู่ชีวิตเพื่อเป็นการรับรองสิทธิเบื้องต้นก่อนจะพัฒนาไปสู่การสมรสที่เท่าเทียมกันต่อไป โดยหลังจากนี้จะส่งให้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป และห่างมีการพิจารณาผ่าน ก็จะถือว่าไทยเป็นชาติแรกในเอเชีย ที่เป็นการยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน-ความเท่าเทียมทางเพศ

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/BWsx6POoeJA

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ