video_image

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะประเมินผลการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 17 ธ.ค.นี้ โดยเตรียมปรับปรุงแก้ไขในบางจุด เช่น การลงทะเบียนรายบุคคลอาจไม่ตอบโจทย์ 100% เพราะบางครอบครัวมีฐานะดี 

 

แต่เมื่อลงทะเบียนรายบุคคล เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคลแล้วจะผ่านคุณสมบัติ เพราะไม่มีรายได้ ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินอะไร จึงมีเหตุการณ์ว่าทำไมมีฐานะดีแล้วยังได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

ดังนั้น ถ้าจะมีการลงทะเบียนรอบใหม่ในปี 2562 ต้องแก้ปัญหานี้ โดยสิ่งที่ดู คือ ต้องเป็นการลงทะเบียนรายบุคคลและรายครอบครัวด้วย เพราะแม้ผู้สูงอายุบางคนไม่มีอาชีพ แต่มีทรัพย์สินโดยใช้ชื่อของคนในครอบครัว และอาจจะเปิดให้ลงทะเบียนซ้ำทุกปี เพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้อย่างแท้จริง และระงับสิทธิ์ผู้ที่มีรายได้เกินเกณฑ์ที่กำหนด 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/CW4vsiu5vIU