วันที่ 10 ธ.ค.61 เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา ประชาชนได้ทยอยเข้าร่วมงาน ‘อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์’ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า 
 
โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธ.ค. 61 - 19 ม.ค. 62 โดยประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการถ่ายภาพในจุดต่างๆ ก่อนที่จะเข้าไปเดินเที่ยวภายในที่มีร้านค้าประเภทต่างและซุ้มขายอาหาร 
 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กำหนดจุดคัดกรองให้ประชาชนเข้าได้ 5 จุดบริเวณหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาล หน้ากองทัพภาค 1 หน้าทางเข้าสวนสัตว์ดุสิตประตูที่ 3 และ 4 จุดถนนราชดำเนินนอก โดยเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแตะ