video_image

จากกรณีนโยบายแจกซิมคนจน ที่กระทรวงการคลังจะมีการแจกซิมอินเทอร์เน็ตฟรีให้ผู้มีรายได้น้อย 14 ล้านคน ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์ เพราะจะทำให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ การประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งข้อมูลทั่วไป และข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่รัฐจัดเตรียมไว้ให้ โดยวางแผนจะเติมเงินให้คนละ 50 บาท

 

แต่ยังมีข้อถกเถียงเรื่องงบประมาณ ที่ยังไม่รู้ว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งกระทรวงคลังไม่สามารถใช่เงินจากกองทุนประชารัฐ และทาง กสทช.ไม่มีงบ ล่าสุดทางกระทรวงการคลังเสนอให้ค่ายมือถือ ออกค่าใช้จ่ายไปก่อน แล้วค่อยหักเงินที่จะส่งเข้ารัฐชดเชย ประเมินใช้เงิน 4,200 ล้าน ในระยะเวลา 6 เดือน

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่นี่ https://youtu.be/Y1yWQ1s90uA