video_image

นายปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง ให้สัมภาษณ์กรณีที่รัฐบาลจะให้ต่างประเทศเข้ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้งในประเทศไทยได้หรือไม่ โดยระบุว่า เป็นเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

 

ซึ่งองค์กรระหว่างประเทศต่างๆทำเรื่องขอเข้ามาสังเกตการณ์หลายองค์กรแล้ว บางหน่วยงานได้พบปะพูดคุยกับ กกต.แล้ว พร้อมยื่นหนังสือแสดงความต้องการเข้ามาสังเกตการณ์

 

ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของ กกต.โดยเฉพาะ ไม่ใช่เพิ่งมี เพราะทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งก็จะมีผู้สังเกตการณ์ทุกครั้ง แต่ครั้งนี้จะตื่นเต้นและตื่นตัวกว่าทุกครั้งเพราะเป็นการเลือกตั้งในรอบ 7 ปี

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/OZcZYdybBgI