video_image

สมาคมธนาคารไทยได้เข้ายื่นหนังสือยืนยันหลักเกณฑ์การรับชำระหนี้สำหรับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรที่มีข้อตกลงร่วมกับสมาคมธนาคารไทย เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันลดหนี้ให้เกษตรกรรายย่อยที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ที่มีหนี้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท 50% ส่วนกลุ่มที่มีหนี้เกินกว่านี้ ไม่เข้าข่ายรายย่อย พร้อมชะลอการดำเนินคดีกับลูกหนี้จนถึง 30 มิ.ย.ปีหน้า

 

ทั้งนี้นับตั้งแต่รัฐบาลได้มีการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ธนาคารสมาชิกในสมาคมธนาคารได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2549 ถึง เดือนกรกฎาคม 2561 ได้มีการช่วยเหลือเกษตรกรผ่าน กฟก.ไปแล้วทั้งสิ้น 3,206 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,207 ล้านบาท และขณะนี้เหลือจำนวนลูกหนี้เกษตรกรรายย่อยอีกเพียง 692 รายเท่านั้น

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/k-OH7AvMf1Q