video_image

กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอโครงการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย เข้าที่ประชุม ครม. เผยวงเงินคืนต่อเดือนไม่เกิน 500 บาท โดยผู้ถือบัตรคนจนจะต้องซื้อสินค้าเป็นเงิน 8,000 บาท จึงจะได้รับภาษีดังกล่าวคืน ซึ่งชะมีลักษณะคล้ายโครงการช็อปช่วยชาติที่มีการคืนภาษีแก่ผู้ใช้จ่ายในวงเงินที่กำหนด

 

โดยเบื้องต้นจะเริ่มที่ร้านสวัสดิการธงฟ้า ก่อนประสานห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่ โดยจะมีการคืนเงินโดยใส่ในกระเป๋าอิเลคทรอนิกส์ ซึ่งสามารถสมทบในเดือนถัดไปได้

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/CBdKIzpsNKs