video_image
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นถึงประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ นครเวียงจันทน์ ความว่า “ข้าพเจ้ารู้สึกใจหายและเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยรุนแรงอันเนื่องมาจากฝนตกหนักในแขวงจำปาสักและแขวงอัตตะปือ ทำให้เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยเสียหาย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ผู้สูญหาย และผู้ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่เป็นจำนวนมาก
 
ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐาน ข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดมายังท่านและประชาชนชาวลาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียในครั้งนี้ ทั้งขอยืนยันด้วยใจจริงว่า ประชาชนชาวไทยจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างประเทศและประชาชนชาวลาวให้สามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้โดยสวัสดี”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/2a3Y48hjsEc