video_image

ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561  เวลา 18.00 น.   

 

ในการนี้  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกตน้อย  พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 243 รูป 

 

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์เพื่อพระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธี ซึ่งภาพปกของหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์นี้ ได้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย  ว.ป.ร พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ล้อมกรอบด้วยรูปหัวใจ ภาพวาดฝีพระหัตถ์  

 

รวมทั้งพระราชทานลายพระราชหัตถ์ว่า “อานุภาพแห่งการร่วมกันคิดดี ทำดี พูดดี จะเป็นพลังปกป้อง รักษา ความสุข ความเจริญอย่างมั่นคงวัฒนาถาวร ของประเทศชาติที่เรารักและหวงแหนตลอดไป”  ร่วมกันสร้างสุขให้สังคมไทย “เราทำความดีด้วยหัวใจ”  และข้อความ “สืบสานพระราชปณิธาน  ธรรมราชินี” 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/WQ99muS0bKw