video_image

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 11.4 ล้านคน ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT จากการซื้อสินค้าที่กำหนด

 

โดยเบื้องต้นจะกำหนดระยะเวลาในการซื้อสินค้าประมาณ 3 เดือน และจะให้ผู้มีรายได้น้อยเติมเงินในบัตรสวัสดิการ และนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าจากร้านที่มีเครื่อง EDC ทั่วประเทศ และต้องใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการเท่านั้น อย่างไรก็ตามคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะมีความชัดเจนในสิ้นปีนี้ ก่อนนำมาใช้จริงต่อไป

 

ทั้งนี้จะไม่ได้มีการจำกัดสินค้าที่ผู้มีรายได้น้อยสามารถซื้อและนำไปลด VAT ได้ ยกเว้นสินค้าประเภท สุรา ยาสูบ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอบายมุขเท่านั้น โดยลักษณะการซื้อสินค้าและขอคืนภาษี จะคล้ายกับมาตรการรถคันแรก ที่ให้ซื้อในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และนำมาคืนภาษีได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 

นอกจากนี้รัฐบาลยังยืนยันว่า ปีนี้จะไม่มีมาตรการช็อปช่วยชาติสำหรับประชาชนทั่วไป เนื่องจากขณะนี้เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวดีแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายอีก

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/TTpQCAcUbs