video_image

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนล่าง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย เฉลี่ยทั่วประเทศมีฝน 30-40% ของพื้นที่

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/DH7wddoLZGc