video_image

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนล่าง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย โดยเฉลี่ยพบทั่วทุกภาคของไทยมีฝน 30-40 % ของพื้นที่

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/BbiwNpvqUmw