video_image

 

เรื่องแปลกจากจีน มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในมณฑลเสฉวน ทำฟาร์มเลี้ยงแมลงสาบกันเป็นอาชีพ โดยเจ้าของฟาร์มระบุเป็นฟาร์มระบบปิด มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นอย่างเหมาะสม มีแมลงสาบประมาณ 1.5 ล้านตัว ซึ่งจะถูกขายให้โรงงานผลิตยา เพราะในตำราระบุใช้แมลงสาบเป็นส่วนประกอบ ซึ่งจะมีการรับซื้อในกิโลกรัมละ 3 พันบาท

 

พร้อมกันนี้เจ้าของฟาร์มยังโชว์กินแมลงสาบตัวเป็นๆ เพื่อพิสูจน์ความสะอาด ปลอดภัย ซึ่งเขาบอกว่ารสชาติของมันออกจะเค็มๆและอร่อย

 

 

เรียนภาษาอังกฤษกับ อ.อดัม

This Chinese village raises cockroaches. หมู่บ้านนี้เลี้ยงแมลงสาบ

The cockroach farm is a source of income for the village. ฟาร์มแมลงสาบเป็นแหล่งรายได้ของหมู่บ้าน

He says they tastes salty and delicious. เขาบอกว่ามันรสชาติเค็มๆและอร่อย