video_image

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ สำหรับบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองมากกว่าบริเวณอื่นๆ

 

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/OzzJbdy5O-k